นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Picture6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Dreamscape มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Dreamscape
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 สิงหาคม 2562 23:55   แก้ไข: 03 สิงหาคม 2562 23:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Picture2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Dreamscape person มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Dreamscape
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 สิงหาคม 2562 23:49   แก้ไข: 03 สิงหาคม 2562 23:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Picture1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Dreamscape มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Dreamscape
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 สิงหาคม 2562 23:49   แก้ไข: 03 สิงหาคม 2562 23:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prclening2aug2019_9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 17:12   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prclening2aug2019_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:46   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prcleaning2aug2019_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:46   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

logo5s_2aug2019.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:32   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

before2aug2019.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:31   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prclening2aug2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:28   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prclening2aug2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2562 16:27   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2562 16:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]