นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Nit06.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nit06.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:23   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Nit05.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nit05.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:23   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Nit04.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nit04.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:23   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Nit00.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nit00.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:22   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Nit03.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nit03.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:22   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Nit02.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nit02.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:22   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Nit01ed.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nit01ed.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:22   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PermitForm.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจออนุมัติใบลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อนุมัติใบลา
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:22   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WaitForm.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รายการใบลาที่รอลงความเห็น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อนุมัติใบลา
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 11:09   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

AbsentList.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประวัติการลาหยุดส่วนตัว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วันลาพักผ่อนสะสม
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กันยายน 2562 10:16   แก้ไข: 30 กันยายน 2562 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]