นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

coastal_dec2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »

coastal_dec2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:23   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

coastal_dec2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:22   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

coastal_dec2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง  ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:21   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

tor6.jpg (0)

File Address:
ตัวอย่าง2-วางข้อความแล้วกดคืนปุ่ม tag more »
Tag: หน้ากล่องข้อความปกติ
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 03 January 2020 14:44   Modified: 03 January 2020 14:44 [ Report Abuse ]

tor5.jpg (0)

File Address:
ตัวอย่าง1-กดปุ่ม tag แล้ววางข้อความ more »
Tag: กรอกข้อความในปุ่ม tag
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 03 January 2020 13:55   Modified: 03 January 2020 13:55 [ Report Abuse ]

tor4.jpg (0)

File Address:
หน้าจอ-tag more »
Tag: แสดง tag HTML
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 03 January 2020 11:35   Modified: 03 January 2020 13:55 [ Report Abuse ]

tor3.jpg (0)

File Address:
หน้าจอ-ตัวอักษรหนา_สี more »
Tag: ตกแต่งตัวอักษรเป็นสีและตัวหนา
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 03 January 2020 11:34   Modified: 03 January 2020 14:20 [ Report Abuse ]

tor2.jpg (0)

File Address:
หน้าจอ-tag more »
Tag: tag HTML
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 03 January 2020 11:30   Modified: 03 January 2020 14:19 [ Report Abuse ]

tor1.jpg (0)

File Address:
หน้าจอ-ข้อความเกิน2000ตัวอักษร more »
Tag: ข้อความเกิน2000ตัวอักษร
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 03 January 2020 11:29   Modified: 03 January 2020 11:29 [ Report Abuse ]