นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Perfect5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Perfect มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): perfect
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:22   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Kind5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Kind มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): kind
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:22   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Path5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Path มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): path
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:21   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:20   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Happiness6Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Happiness มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): happiness
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:19   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Back5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Back มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): back
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:11   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Ask5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Ask มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ask
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:09   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Accomplish8Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Accomplish มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Accomplish
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:08   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Compare5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Compare มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): compare
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:08   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Freedom5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Freedom มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freedom
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:04   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]