นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

innoem6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:44   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

greenoffice7aug20202_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  สำนักงานสีเขียว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:12   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

greenoffice7aug20202_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  สำนักงานสีเขียว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:10   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

greenoffice7aug20202.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  สำนักงานสีเขียว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:09   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

greenoffice7aug_2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  สำนักงานสีเขียว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:09   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pdf2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pdf มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pdf
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 11:18   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pdf1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pdf มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pdf
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 11:17   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

unnamed.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): building
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2563 11:20   แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2563 11:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Watcharin2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Watcharin2.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กรกฎาคม 2563 15:19   แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2563 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Watcharin.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Watcharin.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กรกฎาคม 2563 15:10   แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2563 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]