นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

asian_8aung1962_3.jpg (0)

File Address:
ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน more »

asian_8aung1962_2.jpg (0)

File Address:
ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน more »

asian_8aung1962_1.jpg (0)

File Address:
ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน more »

GPC-001.PNG (0)

File Address:
gpc more »
Tag: gpc
By DaDa   PermaLink
created: 07 August 2019 20:56   Modified: 07 August 2019 20:56 [ Report Abuse ]

Respect5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Respect มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): respect
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:36   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Vision5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Vision มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): vision
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:32   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Right5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Right มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Right
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:31   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Relationship5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Relationship มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): relationship
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:26   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Price5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Price มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Price
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:26   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

People5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
People มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): people
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:26   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]