นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Blue_hills.jpg (0)

File Address:
นนน more »
Tag: นนน
By เมตตา   PermaLink
created: 19 October 2007 14:36   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

exam1.xls (0)

File Address:
g more »
Tag: pop
By pop_jung   PermaLink
created: 19 October 2007 14:34   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

check_access.doc (0)

File Address:
สสากสหสาก more »
Tag: กองการเจ้าหน้าที่
By อทิตยา   PermaLink
created: 19 October 2007 14:34   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

practise_1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แบบฝึกหัด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): sr
โดย ต้นสารภี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

check_access.doc (0)

File Address:
เสนอนักศึกษาเก่าดีเด่น ม.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 25 ตค.50 more »

Water_lilies.jpg (0)

File Address:
test more »
Tag: test
By ภิรมย์ นิลรัตน์   PermaLink
created: 19 October 2007 14:33   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Book1.xls (0)

File Address:
tttttttt more »
Tag: test
By วีต้า   PermaLink
created: 19 October 2007 14:33   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Water_lilies.jpg (0)

File Address:
กก more »
Tag: กก
By เจนนี่   PermaLink
created: 19 October 2007 14:32   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]