นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

phu.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แหลมพรหมเทพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แหลมพรหมเทพ  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Research_Index.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดัชนีวัดความก้าวหน้าของการทำงานวิจัย (Research Progression Index) มีต่อ »

phu6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เที่ยวภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ  ภูเก็ต
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 14:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

phu5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประเมินภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประเมินภายใน  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 14:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

phu4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประเมิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประเมินภายใน  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 14:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

phu3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อาหาร แหลมพรหมเทพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): food  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 13:41   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

phu1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ไก่ย่างเนื้อทอง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): food  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 13:14   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prinya_104.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นี่ไงเป็นรูปบรรยากาศ การอบรม รับความรู้ในการรักชาติรักแผ่นดิน โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ ระหว่าง 9 - 11 พฤศจิกายน 2550 ของนักศึกษา 28 วิทยาเขตจ๊ะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความรู้  ประสบการณ์
โดย nongnu   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 11:32   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prinya_116.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข เป็นประธานในการกล่าวเปิด โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ... มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประสบการณ์  ความรู้
โดย nongnu   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 11:29   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sec_bg1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 11:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]