นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

IMG_0205.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

result3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลการติว 1/2550 ตารางที่ 3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นักศึกษาเรียนอ่อน
โดย วรวุธ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0197.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0157.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา ITAP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย ++PiCkY++   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

result2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลการติว 1/2550 ตารางที่ 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นักศึกษาเรียนอ่อน
โดย วรวุธ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

result1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลการติว 1/50 ตารางที่ 1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นักศึกษาเรียนอ่อน
โดย วรวุธ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 09:41   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

form4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
f มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฟอร์ม
โดย หยกมณี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2550 11:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

form3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
f มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฟอร์ม
โดย หยกมณี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2550 11:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

form2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
f มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฟอร์ม
โดย หยกมณี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2550 11:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ptom.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ถ่ายหน้าห้องประชุม อิมแพคเมืองทอง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เมืองทอง
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2550 00:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]