นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

dc5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 16:43   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 16:24   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 17:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 16:14   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc1.jpg (0)

File Address:
google more »
Tag: google
By โลมามาเล่า   PermaLink
created: 28 March 2021 16:08   Modified: 28 March 2021 18:17 [ Report Abuse ]

image_mouse6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mouse done มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mouse done
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มีนาคม 2564 15:36   แก้ไข: 24 มีนาคม 2564 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

image_mouse5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
mouse color มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): mouse color
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มีนาคม 2564 15:31   แก้ไข: 24 มีนาคม 2564 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

image_mouse4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
mouse size & color มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): mouse size & color
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มีนาคม 2564 15:10   แก้ไข: 24 มีนาคม 2564 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

image_mouse3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Adjust mouse & cursor size มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): mouse & cursor size
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มีนาคม 2564 14:44   แก้ไข: 24 มีนาคม 2564 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

image_mouse1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mouse Setting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mouse Setting
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มีนาคม 2564 11:39   แก้ไข: 24 มีนาคม 2564 14:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

LINE_Notify_Manual.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
LINE_Notify_Manual มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): LINE Notify Manual
โดย LookTao   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 ธันวาคม 2563 14:59   แก้ไข: 03 ธันวาคม 2563 14:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]