นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

south_teacher2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีต่อ »

south_teacher1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีต่อ »

south_teacher.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีต่อ »

PraAjarn3.jpg (0)

File Address:
Phasuk more »
Tag: พระ  Phasuk
By Smarn   PermaLink
created: 06 Febuary 2020 16:02   Modified: 06 Febuary 2020 16:02 [ Report Abuse ]

thongurai.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
thongurai มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): thongurai
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มกราคม 2563 09:12   แก้ไข: 27 มกราคม 2563 09:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

voluntern_camp2020-7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:52   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

voluntern_camp2020-6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:51   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

volunteer_camp2020_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:50   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

volunteer_camp2020_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:48   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

volunteer_camp2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:46   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]