นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Look24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Look มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): look
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:20   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:20   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Learned24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Learned มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Learned
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:19   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Happiness24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Happiness มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): happiness
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:19   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Friends24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Friends มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Friends
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:18   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

LOyalty24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Loyalty มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Loyalty
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:18   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Change24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Change มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): change
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:17   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Circle24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Circle มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Circle
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:16   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

aunilo8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
strategic planning มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): AUNILO  planning
โดย panyarak   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 สิงหาคม 2562 22:37   แก้ไข: 22 สิงหาคม 2562 22:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

capture-20190815-182426.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
capture-20190815-182426.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 สิงหาคม 2562 18:32   แก้ไข: 15 สิงหาคม 2562 18:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]