นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

psuhospital_covid2022_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 เมษายน 2563 14:37   แก้ไข: 03 เมษายน 2563 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psuhospital_covid2020.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 เมษายน 2563 14:37   แก้ไข: 03 เมษายน 2563 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

off_prof.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ข้าราชการสายวิชาการ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ข้าราชการสายวิชาการ
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2563 16:52   แก้ไข: 27 มีนาคม 2563 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

emp_prof.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พนักงานสายวิชาการ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พนักงานสายวิชาการ
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2563 16:52   แก้ไข: 27 มีนาคม 2563 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

emp_staff.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พนักงาน_สายสนับสนุน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พนักงาน_สายสนับสนุน
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2563 16:19   แก้ไข: 27 มีนาคม 2563 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

off_staff.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอ-ขรก_สายสนับสนุน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ข้าราชการสายสนับสนุน
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2563 16:17   แก้ไข: 27 มีนาคม 2563 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pawthai_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรตีนมะพร้าวผง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โปรตีนมะพร้าวผง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2563 14:56   แก้ไข: 26 มีนาคม 2563 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pawthai2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรตีนมะพร้าวผง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โปรตีนมะพร้าวผง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2563 14:56   แก้ไข: 26 มีนาคม 2563 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pawthai2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรตีนมะพร้าวผง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โปรตีนมะพร้าวผง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2563 14:55   แก้ไข: 26 มีนาคม 2563 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

powthai2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรตีนมะพร้าวผง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โปรตีนมะพร้าวผง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2563 14:55   แก้ไข: 26 มีนาคม 2563 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]