นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Headphones9.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง9 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:16   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones8.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง8 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:15   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones7.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:15   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones6.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:14   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones5.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:14   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones4.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:11   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones3.jpg (1)

File Address:
หูฟัง3 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:10   Modified: 21 April 2020 14:10 [ Report Abuse ]

Headphones2.jpg (1)

File Address:
หูฟัง2 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:09   Modified: 21 April 2020 14:09 [ Report Abuse ]

Headphones1.jpg (1)

File Address:
หูฟัง more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:08   Modified: 21 April 2020 14:08 [ Report Abuse ]

psu_help_st2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เยียวยาผลกระทบโควิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คืนค่าหอพัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 16:31   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]