นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

infrared2020_3jpg.jpg (0)

File Address:
ระบบคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อด้วยคลื่นอินฟราเรด more »

infrared2020_2jpg.jpg (0)

File Address:
ระบบคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อด้วยคลื่นอินฟราเรด more »

infrared2020_1.jpg (0)

File Address:
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด more »
Tag: อินฟราเรด
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 29 April 2020 17:10   Modified: 29 April 2020 17:10 [ Report Abuse ]

Headphones13.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง13 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:18   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones12.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง12 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:17   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones11.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง11 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:17   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones10.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง10 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:16   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones9.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง9 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:16   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones8.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง8 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:15   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones7.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:15   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]