นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

powthai2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรตีนมะพร้าวผง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โปรตีนมะพร้าวผง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2563 14:55   แก้ไข: 26 มีนาคม 2563 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

workathome2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): covid19
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2563 12:52   แก้ไข: 25 มีนาคม 2563 12:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

workathome1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทำงานที่บ้านป้องกันCovid19 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): covid19
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2563 12:07   แก้ไข: 25 มีนาคม 2563 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

workathome.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทำงานที่บ้าน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทำงานที่บ้าน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2563 12:07   แก้ไข: 25 มีนาคม 2563 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kittiyapa2020_2_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พัชรกิตติยาภา  ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มีนาคม 2563 11:11   แก้ไข: 23 มีนาคม 2563 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kittiyapa2020_2_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พัชรกิตติยาภา  ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มีนาคม 2563 11:10   แก้ไข: 23 มีนาคม 2563 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kittiyapa2020_2_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.  พัชรกิตติยาภา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มีนาคม 2563 11:10   แก้ไข: 23 มีนาคม 2563 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bangbaimai_2020_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2563 10:14   แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2563 10:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bangbaimai_market2020_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:23   แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bangbaimai_market2020_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:21   แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]