นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

psu_help_st2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เยียวยาผลกระทบโควิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คืนค่าหอพัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 16:31   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

teamphuket3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:05   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

teamphuket2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:05   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

teamtophuket2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:04   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

teamtophuket1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:04   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

teamtophuket.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:03   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

checkvirus_covid2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชุดตรวจไวรัสโควิด-19 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชุดตรวจไวรัสโควิด
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 เมษายน 2563 17:01   แก้ไข: 03 เมษายน 2563 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

checkvirus_covid2020-1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชุดตรวจไวรัสโควิด-19 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชุดตรวจไวรัสโควิด
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 เมษายน 2563 16:59   แก้ไข: 03 เมษายน 2563 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

checkvirus_covid2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ธีรกมล เพ็งสกุล มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ธีรกมล เพ็งสกุล
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 เมษายน 2563 16:58   แก้ไข: 03 เมษายน 2563 16:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psuhospital_covid2022_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หุ่นยนต์ส่งอาหาร
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 เมษายน 2563 14:41   แก้ไข: 03 เมษายน 2563 14:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]