นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Headphones10.jpg (0)

File Address:
หูฟัง10 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:16   Modified: 21 April 2020 14:16 [ Report Abuse ]

Headphones9.jpg (0)

File Address:
หูฟัง9 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:16   Modified: 21 April 2020 14:16 [ Report Abuse ]

Headphones8.jpg (0)

File Address:
หูฟัง8 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:15   Modified: 21 April 2020 14:15 [ Report Abuse ]

Headphones7.jpg (0)

File Address:
หูฟัง7 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:15   Modified: 21 April 2020 14:15 [ Report Abuse ]

Headphones6.jpg (0)

File Address:
หูฟัง6 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:14   Modified: 21 April 2020 14:14 [ Report Abuse ]

Headphones5.jpg (0)

File Address:
หูฟัง5 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:14   Modified: 21 April 2020 14:14 [ Report Abuse ]

Headphones4.jpg (0)

File Address:
หูฟัง4 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:11   Modified: 21 April 2020 14:11 [ Report Abuse ]

Headphones3.jpg (0)

File Address:
หูฟัง3 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:10   Modified: 21 April 2020 14:10 [ Report Abuse ]

Headphones2.jpg (0)

File Address:
หูฟัง2 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:09   Modified: 21 April 2020 14:09 [ Report Abuse ]

Headphones1.jpg (0)

File Address:
หูฟัง more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:08   Modified: 21 April 2020 14:08 [ Report Abuse ]