นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Strength30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Strength มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): strength
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:45   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Passion30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Passion มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): passion
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:43   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Proud30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Proud มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): proud
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:43   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Nonsense30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nonsense มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): nonsense
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:42   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Kids30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Kids มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Kids
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:41   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

People30NOv19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
People มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): people
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:41   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Friend30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Friend มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): friend
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:40   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Become30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Become มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Become
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:39   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Have30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Have มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Have
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:38   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Own30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Own มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Own
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:38   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]