นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

screenshot.144.png (0)

File Address:
HP Probook more »
Tag: hp
By Smarn   PermaLink
created: 27 May 2020 10:47   Modified: 27 May 2020 10:47 [ Report Abuse ]

screenshot.140.png (0)

File Address:
HP Elite Book more »
Tag: hp
By Smarn   PermaLink
created: 27 May 2020 10:46   Modified: 27 May 2020 10:46 [ Report Abuse ]

prevent_2020_3.jpg (0)

File Address:
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา more »
Tag: ปัญหาสุขภาพจิต
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 26 May 2020 10:46   Modified: 26 May 2020 10:46 [ Report Abuse ]

prevent_2020_2.jpg (0)

File Address:
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา more »
Tag: ปัญหาสุขภาพจิต
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 26 May 2020 10:46   Modified: 26 May 2020 10:46 [ Report Abuse ]

prevent_2020_1.jpg (0)

File Address:
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา more »
Tag: ปัญหาสุขภาพ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 26 May 2020 10:45   Modified: 26 May 2020 10:45 [ Report Abuse ]

ekwipoo1.jpg (0)

File Address:
เอกวิภู more »
Tag: เอกวิภู
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 13 May 2020 15:27   Modified: 13 May 2020 15:27 [ Report Abuse ]

rubber_for_covid_7.jpg (0)

File Address:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 more »

rubber_for_covid_5.jpg (0)

File Address:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 more »

rubber_for_covid_4.jpg (0)

File Address:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 more »

rubber_for_covid_3.jpg (0)

File Address:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา,สงขลานครินทร์,ช่วยสถานการณ์โควิด-19 more »