นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

0_AttachFileBefore.jpg (0)

File Address:
0_AttachFileBefore more »
Tag: 0_AttachFileBefore
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:33   Modified: 20 August 2020 09:33 [ Report Abuse ]

inoem7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:52   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:46   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:45   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:45   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem1.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem6.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

greenoffice7aug20202_2.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »

greenoffice7aug20202_1.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »

greenoffice7aug20202.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »