นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

8-Undeliverable.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
8-Undeliverable มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 8-Undeliverable
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2562 15:18   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2562 15:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

6-ClickUndo.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
6-ClickUndo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 6-ClickUndo
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2562 15:17   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2562 15:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

5-TestUndoSend.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5-TestUndoSend มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5-TestUndoSend
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2562 15:17   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2562 15:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

4-SettingTimeUndoSend.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
4-SettingUndoSend มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 4-SettingUndoSend
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2562 15:16   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2562 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

3-Setting.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
3-Setting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 3-Setting
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2562 15:15   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2562 15:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2-TestSend.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
2-TestSend มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 2-TestSend
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2562 15:15   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2562 15:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1-Login.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
1-Login มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 1-Login
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2562 15:12   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2562 15:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

BestPrep9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
BestPrep มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): BestPrep
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:44   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Children9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Children มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): children
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:44   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Today9Oct19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Today มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): today
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2562 22:43   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2562 22:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]