นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Back5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Back มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): back
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:11   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Ask5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Ask มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ask
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:09   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Accomplish8Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Accomplish มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Accomplish
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:08   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Compare5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Compare มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): compare
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:08   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Freedom5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Freedom มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freedom
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:04   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

runforgiving2_2009_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาลมอบเครื่องดูดเสมหะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): run for giving  ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 11:15   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 11:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

runforgiving2_2009_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาลมอบเครื่องดูดเสมหะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): run for giving  ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 11:15   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 11:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

runforgiving2_2009.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาลมอบเครื่องดูดเสมหะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล ม.อ  run for giving
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 11:14   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 11:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prcleaning2aug2019_0.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5ส.กองกลาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส.กองกลาง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 10:59   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 10:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Picture7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Dreamscape มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Dreamscape
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 สิงหาคม 2562 23:57   แก้ไข: 03 สิงหาคม 2562 23:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]