นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Vision5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Vision มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): vision
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:32   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Right5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Right มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Right
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:31   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Relationship5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Relationship มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): relationship
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:26   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Price5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Price มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Price
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:26   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

People5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
People มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): people
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:26   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Perfect5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Perfect มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): perfect
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:22   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Kind5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Kind มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): kind
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:22   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Path5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Path มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): path
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:21   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life5Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:20   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Happiness6Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Happiness มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): happiness
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 16:19   แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]