นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Yourself30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Yourself มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): yourself
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:31   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Look30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Look มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): look
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:30   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Expensive30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Expensive มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Expensive
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:28   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Mask30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mask มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mask
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:28   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Nourish30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nourish มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Nourish
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:27   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Wise30Nov19.JPG (0)

File Address:
Wise more »
Tag: wise
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:27   Modified: 30 November 2019 15:27 [ Report Abuse ]

Stop30Nov19.JPG (0)

File Address:
Stop more »
Tag: Stop
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:26   Modified: 30 November 2019 15:26 [ Report Abuse ]

Enemy30Nov19.JPG (0)

File Address:
Enemy more »
Tag: Enemy
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:26   Modified: 30 November 2019 15:26 [ Report Abuse ]

Education30Nov19.JPG (0)

File Address:
Education more »
Tag: education
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:25   Modified: 30 November 2019 15:25 [ Report Abuse ]

Use30Nov19.JPG (0)

File Address:
Use more »
Tag: Use
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:25   Modified: 30 November 2019 15:25 [ Report Abuse ]