นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

mize2020_10_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วางแผน3ปี ไมซ์ซิตี้สงขลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วางแผน3ปี ไมซ์ซิตี้สงขลา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ตุลาคม 2563 15:00   แก้ไข: 14 ตุลาคม 2563 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

9_NoAutoAttachFile.jpg (1)

File Address:
9_NoAutoAttachFile more »
Tag: 9_NoAutoAttachFile
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:44   Modified: 20 August 2020 09:44 [ Report Abuse ]

8_SetValue.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
8_SetValue มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 8_SetValue
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:44   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

7_EditDwordBefore.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
7_EditDwordBefore มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 7_EditDwordBefore
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:44   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

6_MaxAttachmentMenuItems.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
6_MaxAttachmentMenuItems มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 6_MaxAttachmentMenuItems
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:43   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

5_CreateSetting.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5_CreateSetting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5_CreateSetting
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:43   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

4_RegDisplayMailSetting.jpg (0)

File Address:
4_RegDisplayMailSetting more »
Tag: 4_RegDisplayMailSetting
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:42   Modified: 20 August 2020 09:42 [ Report Abuse ]

3_ShortRegistryEditor.jpg (0)

File Address:
3_ShortRegistryEditor more »
Tag: 3_ShortRegistryEditor
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:42   Modified: 20 August 2020 09:42 [ Report Abuse ]

2_ClickRegistryEditor.jpg (0)

File Address:
2_ClickRegistryEditor more »
Tag: 2_ClickRegistryEditor
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:41   Modified: 20 August 2020 09:41 [ Report Abuse ]

1_RegistryEditor.jpg (0)

File Address:
1_RegistryEditor more »
Tag: 1_RegistryEditor
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:40   Modified: 20 August 2020 09:40 [ Report Abuse ]