นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

phamacy_ISO2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 ตุลาคม 2562 16:15   แก้ไข: 17 ตุลาคม 2562 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pharmacy_ISO2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีต่อ »

pharmacy_ISO2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์บริการฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ มีต่อ »

ocean_warming7.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2562 16:20   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2562 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ocean_warming5.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2562 16:03   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2562 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ocean_warming4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2562 16:03   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2562 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ocean_warming3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2562 16:02   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2562 16:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ocean_warming2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2562 16:01   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2562 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ocean_warming1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2562 16:01   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2562 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

8-Undeliverable.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
8-Undeliverable มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 8-Undeliverable
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2562 15:18   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2562 15:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]