นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Nonsense30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nonsense มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): nonsense
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:42   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Kids30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Kids มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Kids
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:41   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

People30NOv19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
People มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): people
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:41   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Friend30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Friend มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): friend
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:40   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Become30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Become มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Become
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:39   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Have30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Have มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Have
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:38   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Own30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Own มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Own
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:38   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Happiest30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Happies มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Happies
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:37   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:33   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Memory30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Memory มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): memory
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:32   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]