นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Headphones5.jpg (0)

File Address:
หูฟัง5 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:14   Modified: 21 April 2020 14:14 [ Report Abuse ]

Headphones4.jpg (0)

File Address:
หูฟัง4 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:11   Modified: 21 April 2020 14:11 [ Report Abuse ]

Headphones3.jpg (0)

File Address:
หูฟัง3 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:10   Modified: 21 April 2020 14:10 [ Report Abuse ]

Headphones2.jpg (0)

File Address:
หูฟัง2 more »
Tag: หูฟัง
By JeAwJuNg^.^   PermaLink
created: 21 April 2020 14:09   Modified: 21 April 2020 14:09 [ Report Abuse ]

Headphones1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:08   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psu_help_st2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เยียวยาผลกระทบโควิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คืนค่าหอพัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 16:31   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

teamphuket3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:05   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

teamphuket2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:05   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

teamtophuket2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:04   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

teamtophuket1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:04   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]