นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

rss-2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pan2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pic มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pic
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rss-1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mod_rssthaiWithConvert.zip (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 10:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

magpierss.zip (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 10:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pan.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
my idea มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพ
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 10:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mybg2_copy.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
headbg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headbg
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 05:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

uniform.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เครื่องแบบพนักงาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เครื่องแบบพนักงาน  กองการเจ้าหน้าที่
โดย ต้นสารภี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 ตุลาคม 2550 16:56   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

HD-blog.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
HD มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สนใจ
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 ตุลาคม 2550 15:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mybg_copy.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
headbg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headbg
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 ตุลาคม 2550 06:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]