นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

car..jpg (0)

File Address:
คาร์1 more »
Tag: arunan
By ~>aRuNaN<~   PermaLink
created: 16 October 2007 15:46   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Hd-blog.jpg (0)

File Address:
arunan more »
Tag: arunan
By ~>aRuNaN<~   PermaLink
created: 16 October 2007 15:36   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

RSS_Session_1.pdf (0)

File Address:
บทความการใช้ RSS ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 16 October 2007 15:29   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

HD-arunan_blog1.jpg (0)

File Address:
arunan more »
Tag: arunan
By ~>aRuNaN<~   PermaLink
created: 16 October 2007 15:24   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

Lower951-1.jpg (0)

File Address:
รูปภาพ more »
Tag: arunan
By ~>aRuNaN<~   PermaLink
created: 16 October 2007 14:29   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

HeadMumlamai.jpg (0)

File Address:
header more »
Tag: มุมละไม
By เมตตา   PermaLink
created: 16 October 2007 13:01   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

forbanner.jpg (0)

File Address:
for banner more »
Tag: for blog
By nidnoi   PermaLink
created: 15 October 2007 18:12   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

บอร์ด_5_ส_50-สุธาวรรณjpeg.jpg (1)

File Address:
ตัวอย่างบอร์ด 5ส more »
Tag: บอร์ด  5s  acaser  engineering  ฝ่ายบริการวิชาการ
By bogijung   PermaLink
created: 15 October 2007 14:19   Modified: 01 June 2011 15:31 [ Report Abuse ]

dentlogo25y.jpg (0)

File Address:
โลโก้ฉลอง 25 ปี การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ more »

lanebowlpsbowl.jpg (0)

File Address:
ลานโบว์ลิ่ง PS Bowl ห้างไดอาน่า หาดใหญ่ more »
Tag: ลานโบว์
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 14 October 2007 20:48   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]