นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

logo-set.gif (0)

File Address:
ทดทด more »
Tag: รูป
By SuDa   PermaLink
created: 02 November 2007 14:10   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

plan_comlit51.xls (0)

File Address:
อบรม พย-ธค more »
Tag: อบรม  ศูนย์คอมพิวเตอร์
By เนาวรัตน์ สอิด   PermaLink
created: 02 November 2007 13:06   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

bg4.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg  ปัญญานุช
By อิมจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 13:09   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

bg7.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg  ปัญญานุช
By อิมจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 13:06   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

bg6.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: อุโยะจัง  bg
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 13:02   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

bg4.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: อุโยะจัง  bg
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 12:53   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

bg3.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg  อุโยะจัง
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 12:28   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

IMG_0157.JPG (0)

File Address:
ขี่จักรยานออกกำลังวันหยุด more »
Tag: จักรยาน
By สงกรานต์   PermaLink
created: 01 November 2007 01:39   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]