นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

logo2.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
R&G มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rg
โดย Tarakorn.P   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 17:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51434.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณอุไรวรรณ ปฎิญญา มีต่อ »

SPA51417.JPG (0)

File Address:
อาจารย์เฉลิมชัย more »