นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

SPA51467.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.แม้ฟ้าหลวง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2550 11:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51471.JPG (0)

File Address:
ผู้จัดการทรัพย์สินและเงินรายได้ more »

formreceive.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ใบสำคัญรับเงิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ  ใบสำคัญรับเงิน
โดย เจนวดี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 ตุลาคม 2550 16:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mam1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หยดน้ำค้าง บนยอดหญ้า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดย ตัวหนอน...อ้วนกลม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 ตุลาคม 2550 19:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

planet.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แพลนเน็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แพลนเน็ต
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 ตุลาคม 2550 16:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

France.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีการของ VISA ประเทศฝรั่งเศส มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): visa  ฝรั่งเศส
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 ตุลาคม 2550 14:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

form01.xls (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ฟอร์มสัญญายืมเงิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฟอร์มสัญญายืมเงิน
โดย เจนวดี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 ตุลาคม 2550 11:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

wrt54g-02.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Linksys WRT54GL มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): openwrt
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 ตุลาคม 2550 09:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

wrt54g-01.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Linksys WRT54GV4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): openwrt
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 ตุลาคม 2550 09:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]