นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

room7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

intro.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทางเข้าอาคาร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:14   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

7-2550_29-10-50.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สรุปรายงาน QMR มีต่อ »

S5000016.JPG (4)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บ้านในฝัน ก่อนถึงปาย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บ้านในฝัน
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2550 17:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

suwitster.gif (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
SUWIT SRIMAI มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สุวิต ศรีไหม
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2550 16:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]