นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

100_1908.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
all about coffee ร้านปิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1932.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ที่พักวันที่ 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1901.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เพื่อนใหม่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1894.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โจ๊ก-อาหารเช้า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ท่องเที่ยว  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

lovefish.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
lovefish มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 01:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

BackWeb.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
backweb มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 01:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sparklebkgd.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sparklebkgd มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 01:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bluestars.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bluestars มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 01:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kidsback.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kidsback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 00:57   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

heartblue.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
heartblue มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background5
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 00:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]