นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

pink3_ptom.gif (0)

File Address:
พื้นหลังสีชมพูแบบที่ 3 more »
Tag: background  pink
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 09 November 2007 09:16   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

pink2_ptom.gif (0)

File Address:
พื้นหลังสีชมพูแบบที่ 2 more »
Tag: background  pink
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 09 November 2007 09:16   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

pink1_ptom.gif (0)

File Address:
พื้นหลังสีชมพู แบบที่1 more »
Tag: background  pink
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 09 November 2007 09:15   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

100_2138.JPG (0)

File Address:
ในร้าน...all about coffee more »
Tag: ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By DaDa   PermaLink
created: 09 November 2007 09:11   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

100_2137.JPG (0)

File Address:
all about coffee ร้านเปิด more »
Tag: ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By DaDa   PermaLink
created: 09 November 2007 09:10   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

100_2097.JPG (0)

File Address:
ริมปาย..2 more »
Tag: ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By DaDa   PermaLink
created: 09 November 2007 09:09   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

100_2088.JPG (0)

File Address:
ริมปาย..1 more »
Tag: ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By DaDa   PermaLink
created: 09 November 2007 09:09   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

100_2050.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ไทยยูนาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_2022.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วัดน้ำฮู... มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1956.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มอเตอร์ไซด์ คู่ใจ..2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]