นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

ko_sukorn21.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn20.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn19.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »
Tag: เกาะสุกร
By หยดน้ำ   PermaLink
created: 07 November 2007 05:38   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

ko_sukorn18.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »
Tag: เกาะสุกร
By หยดน้ำ   PermaLink
created: 07 November 2007 05:37   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

ko_sukorn17.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »
Tag: เกาะสุกร
By หยดน้ำ   PermaLink
created: 07 November 2007 05:36   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

ko_sukorn16.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »
Tag: เกาะสุกร
By หยดน้ำ   PermaLink
created: 07 November 2007 05:35   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

ko_sukorn15.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »
Tag: เกาะสุกร
By หยดน้ำ   PermaLink
created: 07 November 2007 05:34   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

ko_sukorn13.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »
Tag: เกาะสุกร
By หยดน้ำ   PermaLink
created: 07 November 2007 05:33   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

ko_sukorn14.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »
Tag: เกาะสุกร
By หยดน้ำ   PermaLink
created: 07 November 2007 05:32   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

ko_sukorn12.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »
Tag: เกาะสุกร
By หยดน้ำ   PermaLink
created: 07 November 2007 05:30   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]