นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

DSC00007.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เรียนจีน มีต่อ »

DSC00006.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เรียนจีน มีต่อ »

DSC00005.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เรียนจีน มีต่อ »

DSC00004.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เรียนจีน มีต่อ »

DSC00003.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เรียนจีน มีต่อ »

formborrowfull.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หนังสืออนุมัติเดินทางพร้อมสัญญายืมเงิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ  สัญญายืมเงิน  cop sci qa
โดย เจนวดี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2550 10:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

banim.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): banner  ปัญญานุช
โดย อิมจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2550 16:25   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

logo-set.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทดทด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูป
โดย SuDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2550 14:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

plan_comlit51.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อบรม พย-ธค มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรม  ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2550 13:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

uybanner.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): banner  อุโยะ  ปรีญาภรณ์  สำนักงานประกันคุณภาพ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 18:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]