นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

fingerprints.gif (0)

File Address:
fingerprints more »
Tag: bloghead1
By Kon1Kon   PermaLink
created: 08 November 2007 18:40   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

Xmas-angels-gold.gif (0)

File Address:
Xmas-angels-gold more »
Tag: background
By Kon1Kon   PermaLink
created: 08 November 2007 17:57   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

PAM2.jpg (0)

File Address:
แปม2 more »
Tag: แปม
By เมตตา   PermaLink
created: 08 November 2007 17:39   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

PAM1.jpg (0)

File Address:
แปม more »
Tag: แปม
By เมตตา   PermaLink
created: 08 November 2007 17:38   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

postgang_251171.jpg (0)

File Address:
bg-pin1 more »
Tag: bg
By @--,'--Ladypin   PermaLink
created: 08 November 2007 17:25   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

bg-pin.bmp (1)

File Address:
bg more »
Tag: bg
By @--,'--Ladypin   PermaLink
created: 08 November 2007 17:22   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

resize_9.jpg (0)

File Address:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ more »
Tag: big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
By Socute   PermaLink
created: 08 November 2007 09:52   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

resize_8.jpg (0)

File Address:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ more »
Tag: big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
By Socute   PermaLink
created: 08 November 2007 09:52   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

resize_7.jpg (0)

File Address:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ more »
Tag: big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
By Socute   PermaLink
created: 08 November 2007 09:51   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

resize_6.jpg (0)

File Address:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ more »
Tag: big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
By Socute   PermaLink
created: 08 November 2007 09:51   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]