นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

P1150176.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5s
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 09:14   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P1150173.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5s
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 09:13   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P1150187.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5s
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 09:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PersonalKPI.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตัวชี้วัดประจำตัวบุคลากร -- Personal KPIsคณะเทคโนโลยีและการจัดการ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มีต่อ »

simple_agreements.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
simple agreements มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): agreements
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2550 14:32   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Bike_Brochure.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แผ่นพับกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): จักรยาน  สุขภาพ  แผ่นพับ
โดย สงกรานต์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2550 00:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

19194_27381.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพสีรุ้ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพพื้น
โดย plan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2550 16:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kapook_10692.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลไม้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพ
โดย plan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2550 15:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

40-20071109122004.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การ์ตูน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): น่ารัก
โดย plan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2550 14:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kapook_2890.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพน่ารัก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้วย
โดย plan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2550 14:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]