นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

kapook_43508-1.gif (0)

File Address:
back more »
Tag: back
By THE MOON   PermaLink
created: 08 November 2007 20:08   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

kapook_43507.gif (0)

File Address:
back more »
Tag: back
By THE MOON   PermaLink
created: 08 November 2007 20:04   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

060113072640kc6.jpg (0)

File Address:
diary more »
Tag: eng
By ^^^TalenGirl-Pla^^^   PermaLink
created: 08 November 2007 19:56   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

kapook_43521.gif (0)

File Address:
ดุกดิก more »
Tag: ดุกดิก
By THE MOON   PermaLink
created: 08 November 2007 19:56   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

pic08772.jpg (0)

File Address:
ตาอิติ more »
Tag: eng
By ^^^TalenGirl-Pla^^^   PermaLink
created: 08 November 2007 19:39   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

bk2.gif (0)

File Address:
พื้นหลัง more »
Tag: พื้นหลัง
By THE MOON   PermaLink
created: 08 November 2007 19:20   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

3128154f.jpg (0)

File Address:
wallpaper more »
Tag: wallpaper
By THE MOON   PermaLink
created: 08 November 2007 19:14   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

fingerprints.gif (0)

File Address:
fingerprints more »
Tag: bloghead1
By Kon1Kon   PermaLink
created: 08 November 2007 18:40   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

Xmas-angels-gold.gif (0)

File Address:
Xmas-angels-gold more »
Tag: background
By Kon1Kon   PermaLink
created: 08 November 2007 17:57   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

PAM2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แปม2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แปม
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 17:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]