นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

IMG_0169.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:03   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

IMG_0040.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:02   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

my.jpg (0)

File Address:
บลอก more »
Tag: blog  อุโยะ
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 13 November 2007 17:52   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

world-animation-1.gif (0)

File Address:
world animation 2 more »
Tag: background  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By DaDa   PermaLink
created: 13 November 2007 16:20   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

world-5.gif (0)

File Address:
world animation more »
Tag: background  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By DaDa   PermaLink
created: 13 November 2007 16:09   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

e50_05.jpg (0)

File Address:
banner5 more »
Tag: เลือกตั้ง 2550
By iHum   PermaLink
created: 13 November 2007 15:54   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

e50_04.jpg (0)

File Address:
banner4 more »
Tag: เลือกตั้ง 2550
By iHum   PermaLink
created: 13 November 2007 15:54   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

e50_03.jpg (0)

File Address:
banner3 more »
Tag: เลือกตั้ง 2550
By iHum   PermaLink
created: 13 November 2007 15:53   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

e50_02.jpg (0)

File Address:
banner2 more »
Tag: เลือกตั้ง 2550
By iHum   PermaLink
created: 13 November 2007 15:53   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

e50_01.jpg (0)

File Address:
banner1 more »
Tag: เลือกตั้ง 2550
By iHum   PermaLink
created: 13 November 2007 15:47   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]