นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

SNV33776.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภูเขาในไคโร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SNV34512.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พาหนะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SNV33874.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตึกในไคโร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC01554.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปิระมิดที่กีซ่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:32   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC01799.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิหารที่ Luxor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC06950.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สารภี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สารภี
โดย ต้นสารภี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2550 16:26   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

B2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
b2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นกกระจอกเทศ
โดย หยกมณี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2550 15:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

B1.jpg (0)

File Address:
bbbb more »
Tag: นกกระจอกเทศ
By หยกมณี   PermaLink
created: 15 November 2007 15:06   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

119.jpg (0)

File Address:
119 more »
Tag: อุโยะ  bg
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 14 November 2007 23:06   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]

118.jpg (0)

File Address:
118 more »
Tag: อุโยะ  bg
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 14 November 2007 22:21   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]