นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

my.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บลอก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): blog  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 17:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

world-animation-1.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
world animation 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 16:20   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

world-5.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
world animation มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 16:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

e50_05.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เลือกตั้ง 2550
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

e50_04.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เลือกตั้ง 2550
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

e50_03.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เลือกตั้ง 2550
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

e50_02.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เลือกตั้ง 2550
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

e50_01.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เลือกตั้ง 2550
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

phu.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แหลมพรหมเทพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แหลมพรหมเทพ  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Research_Index.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดัชนีวัดความก้าวหน้าของการทำงานวิจัย (Research Progression Index) มีต่อ »