นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

111.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
111 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:13   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

123.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
123 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 22:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hdblogkon6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
hdblogkon6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headblog
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 21:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hgblogkon5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
hdblogkon5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headblog
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 21:25   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0284.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนาปาล์ม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สัมมนาปาล์ม
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 19:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0269.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนาปาล์ม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สัมมนาปาล์ม
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 19:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0105.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนาปาล์ม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สัมมนาปาล์ม
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 19:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0144.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนาปาล์ม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สัมมนาปาล์ม
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 19:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0169.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนาปาล์ม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สัมมนาปาล์ม
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 19:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0040.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนาปาล์ม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สัมมนาปาล์ม
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 19:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]