นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

practise_1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แบบฝึกหัด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): sr
โดย ต้นสารภี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

check_access.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสนอนักศึกษาเก่าดีเด่น ม.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 25 ตค.50 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานสวัสดิการ  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี
โดย อภิสรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Water_lilies.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
test มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): test
โดย ภิรมย์ นิลรัตน์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Book1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
tttttttt มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): test
โดย วีต้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

แบบทดสอบexcel_xp.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เงินประจำตำแหน่ง มีต่อ »

ตัวอย่างสูตร.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทดสอบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี
โดย สุภาวดี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:32   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Water_lilies.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กก
โดย เจนนี่   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:32   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Book1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทททท มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทท
โดย เยาวนิตย์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Test.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
llll มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): kkkk
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Test.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นำไฟว์ขึ้น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไฟว์excel
โดย สายฝน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]