นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

leaf_010_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
123 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 123
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 18:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Colors_8545_1280_1024.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Background-2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background-2
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 18:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

landscape11_1024x768.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Background-1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background-1
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 18:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

204131.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ลาลาลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): engineering
โดย ^^^TalenGirl-Pla^^^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 17:27   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pichanunr.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pichanunr มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pichanunr
โดย pichanunr   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 17:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bic.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
จักรยานสุขภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): จักรยาน  สุขภาพ
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 15:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ซ่อมเครื่อง.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ซ่อมเครื่อง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ซ่อมเครื่อง
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 15:39   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pornpitra.o2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คนสวย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พรพิตรา
โดย อะกิ๊บ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 14:38   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

แปลงผัก.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แปลงผักลอยน้ำ มีต่อ »

floating.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แปลงผัก มีต่อ »