นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

113.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Akaroa -- New Zealand มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิวซีแลนด์  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  akaroa
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 18:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

112.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Akaroa -- New Zealand มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิวซีแลนด์  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  akaroa
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 18:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

111.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Akaroa -- New Zealand มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): akaroa  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  นิวซีแลนด์
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 18:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

blog5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อส่งเสริมการใช้
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 16:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

blog7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อส่งเสริมการใช้
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 16:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

blog6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อส่งเสริมการใช้
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 16:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

blog4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อส่งเสริมการใช้
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 16:43   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

blog3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อส่งเสริมการใช้
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 16:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

blog2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อส่งเสริมการใช้
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 16:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

blog1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อส่งเสริมการใช้
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 16:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]