นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

ko_sukorn12.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn11.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:29   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร  สถานที่จัดสัมมนา  ท่องเที่ยว  หยดน้ำ
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:27   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร  สถานที่จัดสัมมนา  ท่องเที่ยว  หยดน้ำ
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:26   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร  สถานที่จัดสัมมนา  ท่องเที่ยว  หยดน้ำ
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร  สถานที่จัดสัมมนา  ท่องเที่ยว  หยดน้ำ
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร  สถานที่จัดสัมมนา  ท่องเที่ยว  หยดน้ำ
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร  สถานที่จัดสัมมนา  ท่องเที่ยว  หยดน้ำ
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ภาพนิ่ง1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เชือกล้อมโลก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2550 18:37   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]