นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

form2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
f มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฟอร์ม
โดย หยกมณี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2550 11:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ptom.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ถ่ายหน้าห้องประชุม อิมแพคเมืองทอง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เมืองทอง
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2550 00:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

tb1.jpg (5)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นอนเล่นกับน้องโบว์ลิ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): น้องโบว์ลิ่ง
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2550 00:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

suriya-nongbowl.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อุ้มน้องโบว์ลิ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): น้องโบว์ลิ่ง
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2550 00:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

photobowling.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปน้องโบว์ลิ่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): น้องโบว์ลิ่ง
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2550 00:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

form1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
f มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฟอร์ม
โดย หยกมณี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2550 16:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0003-1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
น้องเบรน 9 เดือน ยืนถือกล้วย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): น้องเบรน
โดย 259   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2550 16:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]