นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

WS_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

4.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพพื้นหลัง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา  งานธุรการ
โดย ดอกหญ้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 09:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

3.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตัวอย่างภาพพื้นหลัง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา  งานธุรการ
โดย ดอกหญ้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 09:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

tip.jpg (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สวัสดีค่ะ ทดสอบการใช้งาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานธุรการ  กองกิจการนักศึกษา
โดย ทิพวัลย์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 09:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kapook-17547-6363.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กังหันลม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองอาคารสถานที่  ธุรการ
โดย ปุ๊   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 18:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DCAM0269.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาย pair มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ccd
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 17:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]