นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

100_2137.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
all about coffee ร้านเปิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_2097.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ริมปาย..2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_2088.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ริมปาย..1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_2050.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ไทยยูนาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_2022.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วัดน้ำฮู... มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1956.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มอเตอร์ไซด์ คู่ใจ..2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1955.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มอเตอร์ไซด์ คู่ใจ..1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1908.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
all about coffee ร้านปิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1932.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ที่พักวันที่ 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1901.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เพื่อนใหม่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]