นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

ts2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อส่งเสริมการใช้
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 13:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ts1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เสื้อส่งเสริมการใช้
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 13:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

สุพัตรา__วิจิตรโสภา.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สุพัตรา วิจิตรโสภา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 12:00   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS2_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS2_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS2_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS2_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS2_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WS_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop เดินทางฯ ครั้งที่ 1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  engineer
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]