นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

02_1sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 16:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

01.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 16:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

welcome16.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): banner
โดย ดอกหญ้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 15:46   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

aar.jpeg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ออมโอม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองอาคารสถานที่
โดย แอ๋ สุธีรภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 15:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

s6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 14:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

s5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 14:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

s4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 14:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

s3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 14:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

s2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 14:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

s1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 14:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]