นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

113.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
113 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

112.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
112 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

111.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
111 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:13   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

123.jpg (0)

File Address:
123 more »
Tag: bg  อุโยะ
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 13 November 2007 22:40   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

hdblogkon6.jpg (0)

File Address:
hdblogkon6 more »
Tag: headblog
By Kon1Kon   PermaLink
created: 13 November 2007 21:49   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

hgblogkon5.jpg (0)

File Address:
hdblogkon5 more »
Tag: headblog
By Kon1Kon   PermaLink
created: 13 November 2007 21:25   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

IMG_0284.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:08   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

IMG_0269.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:07   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

IMG_0105.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:05   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

IMG_0144.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:04   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]