นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

1132860426.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย kitty   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 14:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hd_blog1.jpg (0)

File Address:
On the way to Akaroa -- Canterbury, New Zealand more »

1590452588.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพใต้ทะเล มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพใต้ทะเล
โดย pom   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 10:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

21-11-07-TH-Internet-Map.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เครือข่ายใหม่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 10:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

otada.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ฮิโรทาดะ โอโต ทาเกะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ฮิโรทาดะ โอโต ทาเกะ
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 09:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DOEmail-ConfirmationResult.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
DOEmail-ConfirmationResult มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): doemail
โดย สงกรานต์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 04:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DOEmail-Confirmation.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
DOEmail-Confirmation.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): doemail
โดย สงกรานต์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 04:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DOEmail-AutoResponse.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
DOEmail-AutoResponse.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): doemail
โดย สงกรานต์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 04:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ครั้งหนึ่งความภูมิใจ.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ครั้งหนึ่งความภูมิใจ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ครั้งหนึ่งความภูมิใจ
โดย ดอกหญ้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 17:54   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

รูป4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
blackground มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา
โดย ยุ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 16:09   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]