นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

BG.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
BG มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดอกไม้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 11:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

รูป1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทดสอบการใช้งาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา
โดย ยุ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 11:10   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

02-9sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 10:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

02-12sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 10:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

02-11sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 10:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

02-10sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 10:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

02-8sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 10:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

02-7sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 10:14   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

02-6sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 10:14   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

02-5sago.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 10:13   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]