นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

fedora_8_cd.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Fedora 8 CD มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): fedora 8  cd
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 11:13   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Science-CoP.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Science-CoP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): science-cop  คณะเภสัชศาสตร์
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 11:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Mini-IT_CoP.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
mini-IT CoP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): mini-it cop  คณะเภสัชศาสตร์
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 11:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IT-CoP.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
IT-CoP มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): it-cop  คณะเภสัชศาสตร์
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Rx.jpg (0)

File Address:
Rx more »
Tag: เภสัชกร
By wwibul   PermaLink
created: 23 November 2007 10:19   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]

ต้อนรับ.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การแสดงต้อนรับที่โรงแรม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ต้อนรับ
โดย บุษราคัม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 09:48   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pyrite_cus.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pyrite มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pyrite
โดย ผึ้งทอง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 09:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

uv5.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uv
โดย ทดแทน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 09:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

notebook.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
note book มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): notebook  ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 09:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

uv2.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชุดวาง Sample มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชุดวาง sample
โดย ทดแทน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 08:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]