นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

bg9.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 15:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 15:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2250.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 15:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

headblogbearnew.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 15:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

content2bear.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
background มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 15:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bgbear.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หมี
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 15:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mas.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูป
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 15:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

maildesk2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
@live.com มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): email  @live.com
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 13:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

thumb_hellokitty_018_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kitty มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย kitty   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 13:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Malkoha.jpg (0)

File Address:
Malkoha more »
Tag: malkoha
By wwibul   PermaLink
created: 23 November 2007 11:18   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]