นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Smile24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Smile มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): smile
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:23   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Path24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Path มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): path
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:23   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Painting24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Painting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Painting
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:22   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Pain24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Pain มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pain
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:21   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Music24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Music มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): music
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:21   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Look24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Look มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): look
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:20   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:20   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Learned24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Learned มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Learned
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:19   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Happiness24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Happiness มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): happiness
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:19   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Friends24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Friends มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Friends
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:18   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]