นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Pict4.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Blog1-4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): oracle
โดย Chum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2563 15:49   แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2563 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Pict3.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Blog1-3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): oracle
โดย Chum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2563 15:49   แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2563 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Pict2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Blog1-2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): oracle
โดย Chum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2563 15:48   แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2563 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Pict1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Blog1-1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): oracle
โดย Chum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2563 15:48   แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2563 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sp3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sp page builder มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2563 15:39   แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2563 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sp2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sp page builder มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2563 15:39   แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2563 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sp1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sp page builder มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla  sp page builder
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2563 15:33   แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2563 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สมัครเข้าใช้งาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สมัครใช้งาน canva
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2563 13:29   แก้ไข: 26 พฤศจิกายน 2563 13:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

11.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การ์ดที่ได้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การ์ด canva ที่ได้
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2563 15:30   แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2563 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีดาวน์โหลดรูป มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีดาวน์โหลดรูป
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2563 15:29   แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2563 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]