นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Lost8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Lost มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Lost
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:42   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:42   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Junk8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Junk มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): junk
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:41   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Humility8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Humility มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Humility
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:41   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Home8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Home มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): home
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:40   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Future8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Future มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): future
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:40   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fault8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Fault มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): fault
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:39   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Control8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Control มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Control
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:39   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Blessed8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Blessed มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Blessed
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:38   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Hands8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Hands มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Hands
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:37   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]