นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

batik1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บาติก  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:11   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg-minetra1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มินตรา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มินตรา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:45   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pitchaya.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิชยะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิชยะ ทองตะโก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:44   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

korarit.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กรฤต จันเนียม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กรฤต จันเนียม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:44   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

usa2020.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อุษา เชษฐานนท์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุษา เชษฐานนท์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:43   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

animal_hospital_14july2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสัตวแพทย์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:41   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

n9619_s.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณะสัตวแพทย์ รักษาสัตว์ใหญ่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รักษาสัตว์ใหญ่
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:40   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

animal_hospital_14july2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การให้บริการ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:39   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

absent1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอ-ลาในวันหยุดราชการ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หน้าจอ-ลาในวันหยุดราชการ
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มิถุนายน 2563 15:10   แก้ไข: 29 มิถุนายน 2563 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

NewItem182.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอ-เพิ่มกรรมการประเมิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หน้าจอ-เพิ่มกรรมการประเมิน Competency online
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มิถุนายน 2563 13:33   แก้ไข: 29 มิถุนายน 2563 13:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]