นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Future8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Future มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): future
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:40   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fault8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Fault มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): fault
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:39   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Control8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Control มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Control
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:39   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Blessed8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Blessed มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Blessed
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:38   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Hands8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Hands มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Hands
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:37   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Change8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Change มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): change
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:35   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-7
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:08   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-6
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:08   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-5
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:07   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-4
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:07   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]